1

مجید غلام‌حسینی (طراح جلد)

3

احسان سلیمانی (تصویرگر)

4

میثم نادری (گرافیست)